Ô cố định

Ô cố định & Ô cố định dạng vòm

Cửa dạng ô cố định dành cho khách hàng có khiếu thẩm mỹ cao, mang lại sự sáng tạo với dạng vuông, dạng vòm cùng thiết kế theo kiểu Châu Âu. Sản phẩm ô cố định bao gồm tất cả các tính năng có lợi như dưới đây, trong khi ô cố định dạng vòm gia tăng thêm tính năng kín nước.

Thiết kế: Lắp đặt phẳng và lắp đặt khung phụ khi cửa sổ được lắp đặt phẳng với tường ngoài và lắp đặt với khung phụ.

An tâm: Áp dụng hệ thống đẳng áp và không cần van thoát nước. Thiết kế cải tiến với độ kín nước 500 Pa.

Thiết kế phẳng và tròn: Thiết kế đơn giản hoá việc lắp đặt. Thiết kế vượt trội cho tính năng tốt hơn. Phong cách mềm mại với thiết kế dạng vòm.

0932.473.111